Disclaimer

Inhoud en prijzen
Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Gelati e Panini niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. De op deze site vermelde prijzen zijn te goeder trouw door Gelati e Panini samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Eventuele opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info@gelatiepanini.nl

Aansprakelijkheid
Gelati e Panini heeft de informatie die u op deze website vindt met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Gelati e Panini kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Gelati e Panini niet instaan.

Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, fotos en overig beeldmateriaal berusten bij Gelati e Panini en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van n hardcopy.